1.SPM do 21 rokov – Kežmarok – základné skupiny M+Ž

Propozicie SPM 21r 201810 – propozície

Zoznam prihlásených Ž-21 – zoznam prihlásených (ženy)
Vylosovanie M-21 4 – vylosovanie skupín muži(4-členné)
Vylosovanie M-21 5 – vylosovanie skupín muži(5-členné)
Vylosovanie Ž-21 – vylosovanie skupín ženy (LEN 4-členné)